Jäsenyys

Jäsenyys

Jäseneksi Seiskarinkoirakerhoon

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva(t) henkilö(t) voidaan hyväksyä perhejäseniksi. Yhdistyksen toiminnassa perhejäsenet ovat muutoin tasavertaisia varsinaisten jäsenten kanssa paitsi äänestystilanteessa. Perhejäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta, vaan äänioikeus on varsinaisella jäsenellä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö/yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Liittyminen ja eroaminen

Jäsentiedustelut voi osoittaa sähköpostitse jasenasiat@seiskarinkoirakerho.fi

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti jäsensihteerille tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsentietojen muutokset

Ilmoita jäsentietojen muutokset kerholle joko sähköpostilla jasenasiat@seiskarinkoirakerho.fi tai postitse Seiskarinkoirakerho ry, c/o Kuusiston koulutie 11, 21620 Kuusisto. Seiskarinkoirakerho ylläpitää jäsentietorekisteriä.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Jäsenmaksu toimitetaan jäsenille jäsenkirjeen yhteydessä.