Tarkoitus

Tarkoitus

Seiskarinkoirakerho ry:n tarkoituksena on edistää Seiskarin saarelta peräisin olevien hyljekoirien kasvatusta ja kehitystä sekä turvata koirapopulaation olemassaolo. Lisäksi yhdistys kerää ja tallentaa hyljekoiriin ja Seiskariin liittyvää aineistoa ja perimätietoa, jota se hyödyntää koirapopulaation kehityksessä ja turvaamisessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– pitää rekisteriä koirista
– valvoo koirien kasvatus- ja kehitystyötä sekä antaa neuvontaa
– kerää ja julkaisee tietoja seiskarinkoirista
– ylläpitää verkkosivuja osoitteessa seiskarinkoirakerho.fi
– kehittää mahdollista koetoimintaa
– kerää hyljekoiriin liittyvää perinnetietoa
– järjestää kokouksia, tapaamisia ja muita aiheeseen liittyviä tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
– kerää vuosikokousten määräämät liittymis- ja jäsenmaksut
– kerää vuosikokousten määräämät koirarekisterin ylläpitoon liittyvät maksut
– voi antaa jäsenilleen maksullista neuvontaa
– voi järjestää näyttelyitä
– voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
– voi omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta
– voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan sekä harjoittaa muutakin varainhankintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.