Seiskarinkoirien rekisteröinnin edellytykset

Seiskarinkoirien rekisteröinnin edellytykset

1. Kasvattaja on hyväksynyt Seiskarinkoirakerhon kasvattajasitoumuksen.

2. Pentueen emä ja isä ovat Seiskarinkoirakerhon jalostustiimin hyväksymä astutusyhdistelmä.

Astutusyhdistelmän hyväksynnässä noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Uros ja narttu ovat terveitä, eikä koirilla ole tiedossa olevia perinnöllisiä sairauksia tai alttiuksia perinnöllisille sairauksille. Jalostuksessa käytettävien koirien geenitestaus sekä terveysselvitykset ovat suositeltavia.
  • Uros ja narttu eivät ole läheistä sukua, vähimmäisvaatimus on, että yhteisiä tekijöitä ei ole kolmeen sukupolveen, tavoite on viisi sukupolvea.
  • Koirat ovat vähintään noin kaksivuotiaita ja narttu alle seitsemänvuotias (ensisynnyttäjä alle kuusivuotias) ja uros alle kaksitoistavuotias.
  • Aiemmasta pentueesta on kulunut noin kaksi vuotta eikä aiemmasta pentueesta ole tiedossa viitteitä perinnöllisistä sairauksista tai vioista. Narttujen osalta pentueiden välissä tulee olla yksi kiima-aika.
  • Astutettavat koirat ovat rekisteröityjä seiskarinkoiria tai tarkistettuja ja hyväksyttyjä kantakoiria.
  • Yhdellä seiskarinkoiralla sallitaan 2–3 pentuetta.

Edellä mainitut periaatteet eivät kaikilta osin ole ehdottomia ja niitä voidaan jalostustiimin toimesta soveltaa tapauskohtaisella harkinnalla.

3. Kasvattaja toimittaa allekirjoitetun pentueilmoituksen sekä toimittaa Seiskarinkoirakerholle jäljennökset pentueen kauppakirjoista.

4. Rekisteröitävät pennut ovat elinvoimaisia ja tunnistusmerkittyjä (mikrosirutettuja) sekä ilmoitettu valtakunnalliseen koirarekisteriin.

5. Kasvattaja suorittaa voimassaolevan rekisteröintimaksun.